• Thứ Tư, 30 tháng 09, 2020
  • 17:59 GMT +7

Sinh viên sư phạm được cấp tiền sinh hoạt phí

Ngoài việc miễn học phí, sinh viên sư pạhm còn được cấp tiền sinh hoạt phí với mức 3.630.000 đồng/tháng.

Chính phủ đã ban hành nghị định 116/2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên ngành này được Nhà nước hỗ trợ 3.630.000 đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Nghị định cũng quy định rõ việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể như các sinh viên đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020 và áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2021.

Vĩnh Hà
Chia sẻ trên Zalo

Tin cùng danh mục

Xem thêm
return to top